Autorist Loe Gitat Telli V.I.P.


ESIMENE PEATÜKK
Armeede vaatlemine Kuruksetra lahinguväljal

Kui kaks armeed seisavad vastamisi Kuruksetra lahinguväljal, näeb Arjuna, võimas sõdalane, et nii tema lähedased sugulased, õpetajad kui ka sõbrad on mõlema armee rivides võitlema tulnud ning on valmis oma elu ohverdama. Langedes kurbusse ja haletsusse, kaotab Arjuna oma jõu. Tema mõistusest kaob selgus ning ta loobub otsusest võidelda.

TEINE PEATÜKK
Gita sisu kokkuvõte

Arjuna võtab Jumal Krsna suhtes õpilase rolli ning Krsna alustab Oma õpetusi Arjunale materiaalse keha ja igavese hinge vahelise fundamentaalse erinevuse selgitamisega. Ta selgitab hinge rändamise protsessi, Kõigekõrgema omakasupüüdmatut teenimist ja oma vaimset olemust teadvustanud isiksuse tundemärke.

KOLMAS PEATÜKK
Karma–jooga

Materiaalses maailmas on igaüks sunnitud sooritama mingit tegevust. Kuid need tegevused võivad kas siduda elusolendit selle maailmaga või vabastada teda sellest. Tegutsedes Kõigekõrgema rahuldamiseks, vabana isiklikest motiividest, võib inimene end vabastada karma (tegevuse ja selle järelmõju) seaduste köidikuist ning saavutada transtsendentaalsed teadmised hingest ja Kõigekõrgemast.

NELJAS PEATÜKK
Transtsendentaalsed teadmised

Transtsendentaalsed teadmised — vaimsed teadmised hingest, Jumalast ja nendevahelistest suhetest — on nii puhastavad kui ühtaegu ka vabastavad. Sellised teadmised on omakasupüüdmatu pühendumusliku tegevuse (karma-jooga) vili. Jumal selgitab "Gita" ajalugu kaugetest aegadest, niisamuti kui põhjusi, miks Ta aeg-ajalt laskub materiaalsesse maailma ja guru ehk oma vaimset olemust teadvustanud õpetaja vastu võtmise vajadust.

VIIES PEATÜKK
Karma–jooga — tegevus Krsna teadvuses

Tark inimene võib väliselt sooritada kõikvõimalikke tegevusi, kuid sisemiselt loobub ta nende viljadest. Olles puhastunud transtsendentaalsete teadmiste tule abil, saavutab ta rahu, sallivuse, õndsuse ja vaimse nägemuse, ning vabaneb kõikidest kiindumustest.

KUUES PEATÜKK
Dhyana–jooga

Astanga-jooga, mehaaniline meditatiivne protsess, võimaldab saavutada kontrolli mõistuse ja meelte üle ja keskenduda Paramatmale (Ülihingele, Jumala ekspansioonile igaühe südames). Sellise praktika kulminatsiooniks on samadhi, Kõigekõrgema täielik teadvustamine.

SEITSMES PEATÜKK
Teadmised Absoluudist

Jumal Sri Krsna on Kõrgeim Tõde, kõrgeim põhjus ning kõige materiaalse ja vaimse alalhoidja. Kõrgelt arenenud hinged alistuvad pühendunult Temale, samas kui jumalakartmatud hinged pöörduvad teiste kummardamisobjektide suunas.

KAHEKSAS PEATÜKK
Kõrgeimani jõudmine

Pidades Krsnat kogu elu jooksul alati pühendumusega meeles, eriti surmahetkel, võib inimene jõuda Tema kõrgeimasse elupaika väljaspool materiaalset maailma.

ÜHEKSAS PEATÜKK
Kõige väärtuslikumad teadmised

Sri Krsna on Kõigekõrgem Jumal ja kõrgeim kummardamisobjekt. Hing omab Temaga igavesi suhteid läbi transtsendentaalse armastusliku teenimise (bhakti). Taastades oma puhta pühendumuse, pöördub hing tagasi Krsna juurde vaimsesse kuningriiki.

KÜMNES PEATÜKK
Absoluudi külluslikkus

Kõik imelised nähtused, mis ilmutavad jõudu, ilu, suursugusust või ülevust, kas materiaalses või vaimses maailmas, on vaid Krsna jumalike energiate ja külluse osaline avaldumine. Kõikide põhjuste kõrgeima põhjuse ning kõige eksisteeriva alalhoidja ja tuumana on Krsna kõrgeim kummardamisobjekt kõikidele elusolenditele.

ÜHETEISTKÜMNES PEATÜKK
Kõiksuse kuju

Jumal Krsna annab Arjunale jumaliku nägemuse ning ilmutab talle Oma imelise piiritu kuju kosmilise kõiksusena. Sedasi kinnitab Ta veenvalt Oma jumalikkust. Krsna selgitab, et Tema kauneim inimnäoline keha on Jumala algne kuju, mida Ta ilmutab vaid Oma puhtale pühendunule.

KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK
Pühendunud teenimine

Bhakti-jooga, Jumal Krsna puhas pühendunud teenimine, on ülevaim ja sobivaim meetod saavutamaks puhast armastust Krsna vastu, mis on vaimse eksistentsi kõrgeim tasand. Need, kes järgivad seda kõrgeimat protsessi, arendavad endas välja jumalikud omadused.

KOLMETEISTKÜMNES PEATÜKK
Loodus, nautija ja teadvus

Inimene, kes mõistab erinevust keha, hinge ning neist mõlemast kõrgemal seisva Ülihinge vahel, saavutab vabanemise sellest materiaalsest maailmast.

NELJATEISTKÜMNES PEATÜKK
Materiaalse looduse kolm gunat

Kõik kehastunud hinged viibivad materiaalse looduse kolme guna (omaduse) — vooruse, kire ja teadmatuse mõju all. Jumal Krsna selgitab, millised need gunad on, kuidas need meid mõjutavad, kuidas neist on võimalik kõrgemale tõusta ning millised on selle transtsendentaalse seisundini jõudnud isiksuse tunnused.

VIIETEISTKÜMNES PEATÜKK
Kõrgeima Isiku jooga

Vedakirjanduses antavate teadmiste lõppeesmärgiks on võimaldada inimesel vabastada end materiaalse maailma köidikuist ja mõista Sri Krsnat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust. See, kes mõistab Jumal Krsna kõigest kõrgemal seisvat positsiooni, alistub Talle ning rakendab end Tema pühendunud teenimisse.

KUUETEISTKÜMNES PEATÜKK
Jumalikud ja deemonlikud omadused

Need, kes on deemonlike omadustega ega järgi pühakirjade ettekirjutusi, tegutsedes meelevaldselt, langevad madalamatesse kehadesse ning pikendavad viibimist materiaalseis köidikuis. Kuid need, kes on jumalike omadustega ning kes elavad reguleeritud elu, kooskõlas pühakirjadega, saavutavad järk-järgult vaimse täiuslikkuse.

SEITSMETEISTKÜMNES PEATÜKK
Usu jaotused

Vastavalt materiaalse looduse kolmele gunale jaguneb usk kolme jaotusse. Need, kelle usk on seotud kire ja teadmatuse gunaga, saavutavad üksnes ajalikke, materiaalseid resultaate, samas kui need, kes tegutsevad vooruse gunas, kooskõlas pühakirjade ettekirjutustega, puhastavad oma südame ning saavutavad puhta usu ja pühendumuse Jumal Krsna vastu.

KAHEKSATEISTKÜMNES PEATÜKK
Järeldus — loobumuse täiuslikkus

Krsna selgitab loobumuse tähendust ning looduse gunade mõju inimese teadvusele ja tegevustele. Ta selgitab Brahmani teadvustamise protsessi ja "Bhagavad-gita" hiilgust ning toob välja "Gita" lõpliku järelduse, et kõrgeimaks religioosseks teeks on absoluutne, tingimusteta alistumine Jumal Krsnale, mis vabastab elusolendi kõikidest pattudest, toob ta täieliku valgustumiseni ning võimaldab tal pöörduda tagasi Krsna igavesse vaimsesse elupaika.

Algusesse Autorist Loe Gitat Telli V.I.P.

© The Bhaktivedanta Book Trust